Deklaracja opiekuna patrolu w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na rajdzie:

Zgoda komendanta hufca na udział patrolu w rajdzie:

Zgoda rodzica na udział dziecka w Rajdzie Granica:

Formularz zgłoszeniowy na trasę harcerską, starszoharcerską i wędrowniczą:

Formularz zgłoszeniowy na trasę zuchową: